لوله و تجهیزات سدید  ١,٧٩٩    ٢٠٠پارس آريان  ١,٢٥٩    ٨٥خودكفايي آزادگان  ١٢,٩١٤    ٨٥١پتروشیمی گلستان  ٩٠٠    ٥٣فارسيت درود  ٤٢٨    ٢٢تهران شيمي  ٤٤,٣٢٨    ٢,٢١٤داروسازي زهراوي  ٥٠,١٤٣    ٢,٥٠٤سيمان خاش  ٧,١٣٦    ٣٥٦شيميايي فارس  ٥,٢٥٧    ٢٦٢پارس خزر  ٧,٣٣٨    ٣٦٢
پتروشیمی زنجان(تقدم)  ٢٥    سرمايه گذاري بوعلي(تقدم)  ٦٩    نيرو محركه(تقدم)  ٣٤٨    -٣١مهركام پارس(تقدم)  ١١٨    -١٠سبحان-دارو  ٩,١٦٠    -٥٨٠گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٢٤٣    -١٣چرخشگر  ٢,٢٧٤    -١١٩قند لرستان  ٢,٥٨٥    -١٣٥فنر خاور  ٢,٤١١    -١٢٣درخشان  ١,٦٣٥    -٨٣
 • اخبار
 • گزارشات تحلیلی
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٢,٦٢٣.٨       تغييرات :  (١٥.٣)

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
لوله و تجهیزات سدید ١,٧٩٩ ٢٠٠ ١٢.٥١
پارس آريان ١,٢٥٩ ٨٥ ٧.٢٤
خودكفايي آزادگان ١٢,٩١٤ ٨٥١ ٧.٠٥
پتروشیمی گلستان ٩٠٠ ٥٣ ٦.٢٦
فارسيت درود ٤٢٨ ٢٢ ٥.٤٢
تهران شيمي ٤٤,٣٢٨ ٢,٢١٤ ٥.٢٦
داروسازي زهراوي ٥٠,١٤٣ ٢,٥٠٤ ٥.٢٦
سيمان خاش ٧,١٣٦ ٣٥٦ ٥.٢٥
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٠٥٥ (٢)
هر اونس نقره ١٤ ٠
روي ١,٥٤١ ٠
آلومينيوم ١,٦١٠ ٠
مس ٤,٦٣٦ ٠
قلع ١٥,٠١٥ ٠
سرب ١,٦١٣ ٠
نيكل ٨,٧٦٥ ٠
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٨٨ ٠
FTSE 100 ٦,٣٦٦ (١٤)
Nikkei ١٩,٧٤٩ (١٢١)
S&P 500 ٢,٠٨٦ (٤)
Dow Jones ١٧,٧٧٣ (٢٨)
 
 
 
کدال بورس کالا
«تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.»

© 2012 Agah Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com